A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény elrendeli, hogy minden munkáltató az összes általa foglalkoztatott munkavállalója számára köteles foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítani.

A Corpmed professzionális színvonalon végzi az ügyfelei részére a foglalkozás-egészségügyi ellátást. Budapesten több rendelőben és/vagy a munkáltató által biztosított helyszínen is ellátjuk a munkavállalókat.

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat preventív szemlélettel végezzük!

A rendeletben meghatározott kötelező elemeket kiegészítve:

 • igény szerint a vizsgálatokkal kapcsolatos dokumentációk, statisztikák, jelentések elkészítése (pl, statisztikai adatszolgáltatás az elvégzett alkalmassági vizsgálatokról; statisztikai adatszolgáltatás a következő hónapban esedékes alkalmassági vizsgálatokról)
 • „A munka-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában”
 • „A munkahelyi veszélyforrás feltárásában”
 • „A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében”
 • „A munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában”
 • munka-egészségügyi szemle/ bejárás – célja, hogy felhívhassuk a munkáltatók figyelmét, mely területeken nem felelnek meg az aktuális jogszabályi előírásoknak (elkerülendő egy esetleges hatósági ellenőrzés anyagi vonzatait)
 • tanácsadás az egyéni védőeszközök kiválasztásában, a munkahelyek ergonómiai kialakításában
 • pszichoszociális kockázatértékelés és az eredményt követő munkáltatói támogatás (pl, stresszkezelő- időgazdálkodási tréning megtartása, kis és nagycsoportos akár egyéni terápiák)
 • munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamok megtartása (képző és ismétlő oktatás)
 • munkabaleset során aktív részvétel (súlyos baleset esetén helyszíni szemle tartása)
 • tanácsadás az elsősegélynyújtó helyek kialakításában
 • a hivatásos jogosítványokhoz, targonca-vezető engedélyhez szükséges alkalmassági vizsgálat elvégzése
 • a munkakörhöz kötött védőoltások kiválasztása, beadása
 • igény szerint oltási kampányok lebonyolítása (influenza, HPV, kullancs- encephalitis)
 • közreműködünk a megváltozott munkaképességűek rehabilitációjában
 • igény szerint külső helyszíni munkahelyi egészségfejlesztési programok szervezése

Hatóságilag ellenőrzött dokumentációk elkészítése és/vagy annak felülvizsgálata:

 • Munkaalkalmassági vizsgálatok rendje
 • Szemüveg támogatási juttatási rend
 • Egyéni védőeszköz juttatási rendje
 • Kockázatértékelési dokumentáció
 • Kémiai kockázatértékelési dokumentáció
 • Biológiai kockázatértékelési dokumentáció